Overlay
Coach Robert Trí Nguyễn

Coach Robert Trí Nguyễn

Robert Trí Nguyễn cùng các học viên

Robert Trí Nguyễn cùng các học viên

Coach Robert Trí Nguyễn

          Chào bạn, tôi là Nguyễn Lâm Thành Trí – Tôi là nhà đào tạo kỹ năng mềm cho Doanh nghiệp. Tôi đồng hành cùng chủXem chi tiết »Coach Robert Trí Nguyễn

Chương trình huấn luyện

Cảm nhận khách hàng

Chia sẻ hữu ích