Overlay
Coach Robert Trí Nguyễn

Coach Robert Trí Nguyễn

Robert Trí Nguyễn cùng các học viên

Robert Trí Nguyễn cùng các học viên

Coach Robert Trí Nguyễn

          Chào bạn, tôi là Nguyễn Lâm Thành Trí – Nhà huấn luyện doanh nghiệp tại ActionCOACH Tôi đồng hành cùng chủ doanh nghiệp giúp choXem chi tiết »Coach Robert Trí Nguyễn

Chương trình huấn luyện

Cảm nhận khách hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Robert Nguyen, CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kiều Phong, CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Adam Khoo, Manager

Chia sẻ hữu ích